Anadolu Hizmet Konut Sigortası

Ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kapı ve camlarında ortaya çıkabilecek hasarlar ve bunun dışında çok çeşitli konularda, günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca sizlere sunulan çağdaş bir "acil ve ek hizmetler" paketidir.

Anadolu Hizmet, Konut poliçesi sahibi müşterilerimizin yararlandığı bir yardım hizmetleri paketidir. Konutunuzda karşılaşabileceğiniz istenmeyen, ancak bazen kaçınılmaz olan durumlarda tek bir telefonla aşağıda sizlere özetini sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanızı sağlar.

Anadolu Sigorta olarak dileğimiz bu hizmetlere hiç ihtiyacınızın olmamasıdır. Ancak olması halinde de bir telefonunuz yeterli olacaktır.

Acil Hizmetler

Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler Tablo'da belirtilen limitlere kadar 'Acil Hizmet' teminatının kapsamı dahilindedir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri

Sigortalı konutta su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.

Anadolu Hizmet kapsamında tıkanma sonucu geri tepme yapan, sızıntı yapan, çatlayan veya kırılan tesisat borularının açılması veya ihtiyaç halinde kırım yapılarak değişim işlemleri ile aşağıdaki haller de teminata dahil olup, tıkanan tesisat borusunun açılması için kırım yapılması gereken durumlarda kırılan bölgenin kapatılması işlemleri ise Anadolu Hizmet kapsamı dışındadır.

  • Temiz su tesisatında oluşacak tıkanmanın açılması
  • Sigortalı konuta ait olan kanalizasyon ve pis su tesisatındaki tıkanmaların açılması