İşyeri Kâr Kaybı Sigortası

İşyeri Kâr Kaybı Sigortası ile, yangın sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış risklerden kaynaklanan hasarlar sonucu, işletmenizde faaliyetin kısmen ya da tamamen durması veya aksamasından dolayı meydana gelen brüt kar kaybı ile bu kaybı önlemeye yönelik ek işletme masrafları teminat altına alınır.