Kobi Paket Sigortası

İş yaşamında riskler piyango gibidir; size de çıkabilir! Başladığınız noktaya geri dönme riskini almayın.

Ülke ekonomisinin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve ekonomiye katma değer yaratan küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlayabileceğimiz KOBİ?lere yönelik olarak, ?KOBİ Paket Sigortası? adı altında yeni bir ürün geliştirmiş bulunmaktayız.

Yeni ürünümüz KOBİ Paket Sigortası?nın hitap edeceği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplayarak, avantajlı fiyatları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmesi hedeflenmiştir.

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam, reklam panosu / Totem ve kiracı tarafından yaptırılan hizmetler de teminat altındadır. Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvence altında. Çalışanlarınızı unutmadık, çalışanlara ait özel eşyalar da bu poliçe ile teminat altında.

Yeni ürünümüz kapsamındaki teminatlar aşağıda sunulmaktadır:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Yer kayması
 • Duman
 • İş durması
 • Alternatif işyeri değişikliği masrafları
 • Kira kaybı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Hırsızlık
 • Bina sabit tesisat hırsızlık
 • Geçici adres nakil
 • Hukuksal koruma
 • Anadolu Hizmet ? KOBİ
 • Medline

Ayrıca isteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar:

 • Sel su baskını
 • Kar ağırlığı
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlık
 • Taşınan para
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • İşveren sorumluluk
 • Emniyeti suiistimal
 • Cam ve reklam panosu kırılması
 • Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
 • * Ürün sorumluluk (belirli faaliyet konuları için)
 • Ferdi kaza
 • *Tedavi masrafları
 • * Gündelik tazminat
 • Yangın Mali Sorumluluğu
 • * Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
 • * Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
 • * Komşuluk mali sorumluluğu

KOBİ Paket Sigortası ile, şimdi daha uygun fiyat ve geniş teminatlarla işyeriniz için size otomatik olarak sunulan diğer çok özel avantajlar:

Yeni Değerinden Ödeme Teminatı

Kiracı Tarafından Yaptırılan Hizmetlerin Korunumu

Anadolu Hizmet - KOBİ

KOBİ'ler için özel olarak hazırlanan Anadolu Hizmet KOBİ, işyerinizde ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü hizmet için yanınızda. Bu kapsam dahilinde:

İşyerinde meydana gelebilecek elektrik, su tesisatı arızaları, çilingir hizmeti, yangın, patlama vb. sebeplerle oluşacak yaralanmalarda acil ambulans hizmeti; su basması, yangın, patlama sonucu oluşacak hasar sebebiyle gerektiği durumlarda işyerinin korunması; sigortalı seyahatteyken, işyerinde meydana gelen bir hasar sonucu sigortalının işyerine dönüşü organizasyonu masrafları gibi teminatları kapsar.