Noter Paket Sigortası

Maksimum Hizmet Sigortacılığı anlayışı ile noterlerimizin günümüz ihtiyaçlarına ve mesleki çalışma koşullarına göre özel olarak tasarlanan Noter Paket Sigortası yangından depreme, mesleki sorumluluktan ferdi kazaya kadar çok geniş teminatlar içermektedir.

Noter Paket Sigortası kapsamındaki teminatlar

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Sel veya Su Baskını
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Yer Kayması
 • Duman
 • Kar Ağırlığı
 • Kira Kaybı
 • Alternatif İşyeri Değişikliği Masrafları
 • İş Durması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve
  Terör
 • Geçici Adres Nakil
 • Kiracılık/Malik Mali Sorumluluğu
 • Komşuluk Mali Sorumluluğu
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Çalışanlara ait özel eşyalar
 • İşveren Sorumluluk
 • 3. Kişi Sorumluluk
 • Emniyeti Suistimal
 • Elektronik Cihaz
 • Hırsızlık
 • Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık

Ayrıca isteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar

 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Cam Kırılması Sigortası -aynalar dahil
 • Taşınan Para
 • Makine Kırılması
 • Mesleki Sorumluluk
 • Deprem
 • Ferdi Kaza

Bu poliçe, toplam yangın sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı YTL'sini geçmeyen işler için düzenlenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam yangın sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamıdır.