Yeşil Kart Sigortası

Bu sigortayla sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 2. maddesinde belirtilen istisnanın hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek sorumluluk hallerinden dolayı olayın meydana geldiği ülkenin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır.

Teminat dışı hâller olayın meydana geldiği ülkenin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve ilgili mevzuatları kapsamında değerlendirilir.

Sigorta ettiren ve sigortalı, iş bu poliçe bilgileri ile bu poliçe kapsamında gerçekleşebilecek tüm hasar bilgilerini talep halinde sigorta şirketinin SBM ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmesine açık onay verirler.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri gereği; sigortayı ticari veya mesleki amaçlarla yaptırmış olmayan (tüketici niteliğini taşıyan) Sigorta Ettiren, sözleşme kurulduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı bildiriminin, www.anadolusigorta.com.tr adresindeki beyan formu doldurularak veya açık bir beyan ile bilgi@anadolusigorta.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve sigorta ettirenin onayı ile sigorta teminatının başladığı taksitli sigorta sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Taksitli sigorta sözleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta teminatının başlamasına onay vermiş olduğu kabul edilir. Mesafeli sigorta sözleşmelerinde tahsil edilen prim tutarı, cayma bildiriminin ulaşması sonrasında iade edilecektir. Zorunlu sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygulanır.