video SAB Sigorta Acentelere KVKK cezalarını anlattı!

SAB Sigorta Acenteleri Derneği olarak Tüm Acente Dostlarımızla KVKK ķisisel verilerin korunması kanunu ve hukuki sorumlulukları konulu kahvaltıda beraberdik.

SAB Sigorta Acenteleri Derneği olarak Tüm Acente Dostlarımızla KVKK ķisisel verilerin korunması kanunu ve hukuki sorumlulukları konulu kahvaltıda beraberdik.

Kvkk kapsamında Türk ceza kanunu uyarınca düzenlenmiş suçlar

Kanun’un Suçlar başlığı altında 17. maddesinde doğrudan Türk Ceza Kanuna (“TCK”) 135 ila 140. maddelerine atıf yapılmış olup aşağıda yer alan suçları işledikleri sabit olanlar hapis cezası ile karşılaşabileceklerdir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde, TCK 135. madde kapsamında, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu kişisel verilerin kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi halinde, TCK 136. madde kapsamında, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Kanuni sürelerin geçmiş olmasına rağmen verilerin yok edilmemesi halinde ise, TCK madde kapsamında, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verileceği düzenlenmiştir.

Kabahatler kanununa göre verilecek cezalar

Kanun’un 18. maddesi Kabahatler başlığı altında düzenlenmiş olup, aşağıda yer verilen yükümlülükleri yerine getirmeyen veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere miktarı Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenen aralıklarda olmak üzere Kurul tarafından idari para cezaları verilebilir. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen;

- Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 0 TL - 100.000 TL,

- Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 TL- 1.000.000 TL ,

- Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 TL- 1.000.000 TL,

- Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 TL- 1.000.000 TL kadar para cezası verilebilecektir.

Yukarıdaki ihlallerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacak ve sonuç Kurul’a bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum için tanınan süre uzatılmaması halinde 31.12.2019 tarihinde dolacaktır. Bu nedenle veri sorumlusu tüm kişi ve kurumların kanuna uyum ile ilgili çalışmalarını tamamlamaları için çok süre kalmamıştır. KVKK düzenlemelerine uymamanın cezası ise hem idari para cezası hem de hapis cezası olarak oldukça ağırdır.

 Önemle vurgulamak gerekir ki, bu cezalar her bir olay başına verilecektir. Bu da çok uç boyutlarda cezaları gündeme getirebilecektir. Örneğin, bir yılda 50 olayla karşılaşılması halinde 50.000.000 TL’ye kadar idari para cezası gündeme gelebilecektir. Yine, 50 defa hapis cezası ile karşılaşmak da sürpriz olmayacaktır. Cezaların bu şekilde uygulanması ülkeyi kilitleyebilir. Konu ivedilikle Kurul tarafından uygulamanın nasıl olacağı boyutuyla açıklığa kavuşturulmalıdır. Ayrıca, bir işlem için 15.000 TL den 1.000.000 TL’ye kadar açık marjda para cezası öngörmek makul olmamıştır. 15.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar demek makul olarak algılanabilir ama üst marjı 1.000.000 TL koymak oldukça ağır bir yaptırım olmuştur. Kanunda birçok net olmayan nokta bulunmakla birlikte Kurul sitesine koyduğu soru cevaplarla net olmayan konulara açıklık getirmeye çalışmıştır.